dokumenty, wzory, druki

Formularze.pasaz.biz - wzory dokumentów do pobrania

Pełnomocnictwa, upoważnienia - wzory pełnomocnictw

Produkty bankowe: kredyty gotówkowe dla firm   |    kredyty samochodowe   |    kredyty mieszkaniowe   |    pożyczki hipoteczne   |    karty kredytowe   |    konta osobiste
Szukaj dokumentu:

Zakresy Czynności Pracowników [25]

Sekretarka - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla sekretarki. Zakres czynności dla sekretarki, która odpowiada m.in. za: - przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji związanych z firmą - przedkładanie pism i korespondencji do aprobaty kierownictwa - odbieranie telefonów, faksów oraz ...

pobierz >>
Sekretarka - Karta stanowiskowa

Przedstawiciel Handlowy - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Przedstawiciela Handlowego (PH) . Zakres czynności dla przedstawiciela handlowego, który odpowiada m.in. za: - utrzymywanie kontaktów handlowych z potencjalnymi odbiorcami - organizowanie sieci sprzedaży lub akwizycja osobista - rozpowszechnianie wśród ...

pobierz >>
Przedstawiciel Handlowy - Karta stanowiskowa

Sprzedawca - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla sprzedawcy. Zakres czynności dla sprzedawcy, który odpowiada m.in. za: - przyjmowanie od klientów gotówki i wydawanie reszty - rejestrowanie każdej transakcji w kasie fiskalnej - przyjmowanie dostaw towaru Dokument zawiera: - Wymagania i kwalifikacje ...

pobierz >>
Sprzedawca - Karta stanowiskowa

Magazynier - Karta stanowiskowa

arta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla magazyniera. Zakres czynności dla magazyniera, który odpowiada m.in. za: - przyjmowanie towarów do magazynu - wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych - rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej Dokument ...

pobierz >>
Magazynier - Karta stanowiskowa

Zaopatrzeniowiec - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Zaopatrzeniowca. Zakres czynności dla zaopatrzeniowca, który odpowiada m.in. za: - penetrowanie rynku pod kątem potrzeb firmy i wyszukiwanie potencjalnych dostawców - negocjowanie ogólnych warunków dostaw z wybranymi kontrahentami Dokument zawiera: - ...

pobierz >>
Zaopatrzeniowiec - Karta stanowiskowa

Technik Informatyk - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Technika - Informatyka. Zakres czynności dla technika, który odpowiada m.in. za: - obsługiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych - dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań - projektowanie i utrzymywanie baz ...

pobierz >>
Technik Informatyk - Karta stanowiskowa

Fryzjer / Fryzjerka - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Fryzjera / Fryzjerki. Zakres czynności dla fryzjera, który odpowiada m.in. za: - strzyżenie włosów na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju nożyczek, brzytew i narzędzi brzytwopodobnych oraz maszynek do strzyżenia, tempery - modelowanie fryzury za pomocą ...

pobierz >>
Fryzjer / Fryzjerka - Karta stanowiskowa

Barman - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) Barmana. Zakres czynności dla barmana, który odpowiada m.in. za: - serwowanie napojów alkoholowych i bezalkoholowych przy barze - sporządzanie napojów mieszanych bezalkoholowych i alkoholowych z zastosowaniem różnych technik i narzędzi wg receptur krajowych ...

pobierz >>
Barman - Karta stanowiskowa

Architekt Wnętrz - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Architekta Wnętrz. Zakres czynności dla architekta, który odpowiada m.in. za: - podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac - zapewnianie wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, ...

pobierz >>
Architekt Wnętrz - Karta stanowiskowa

Analityk Pracy - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Analityka Pracy. Zakres czynności dla analityka, który odpowiada m.in. za: - określanie standardów realizacji zadań na danym stanowisku pracy - ocena zmian technologicznych środowisk organizacyjnych i ich wpływu na wykonywanie pracy na danym stanowisku - ...

pobierz >>
Analityk Pracy - Karta stanowiskowa

Adwokat - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Adwokata. Zakres czynności dla adwokata, który odpowiada m.in. za: - udzielanie porad i opinii prawnych oraz pomocy prawnej w negocjowaniu umów - zbieranie materiałów dowodowych w celu wykazania zasadności obrony - uczestniczenie w rozprawach i posiedzeniach ...

pobierz >>
Adwokat - Karta stanowiskowa

Administrator Sieci Informatycznych - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Administratora Sieci Informatycznych. Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za: - zarządzenie siecią i jej eksploatacja, zgodnie z założeniami techniczno-ekonomicznymi - prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie korzystania z sieci, ...

pobierz >>
Administrator Sieci Informatycznych - Karta stanowiskowa

Administrator Baz Danych - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Administratora Baz Danych. Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za: - zarządzanie i nadzorowanie konkretnej bazy danych na podstawie dokumentacji projektowej - usprawnianie (uszlachetnianie) poszczególnych aplikacji bazy danych na ...

pobierz >>
Administrator Baz Danych - Karta stanowiskowa

Administrator Danych Osobowych - Karta stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Administratora Danych Osobowych. Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za: - zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz wszelkich dokonywanych w nim zmian - zabezpieczanie ...

pobierz >>
Administrator Danych Osobowych - Karta stanowiskowa

Administrator Systemów Komputerowych - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla administratora systemów komputerowych. Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za: - stałe uaktualnianie wersji oprogramowanie systemowego i aplikacyjnego - tworzenie kopii zapasowych i ich odpowiednie przechowywanie - koordynacja i ...

pobierz >>
Administrator Systemów Komputerowych - Karta Stanowiskowa

Agent Celny - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta celnego. Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za: - przygotowywanie dokumentów niezbędnych do odprawy celnej - dokonywanie zgłoszenia celnego - prowadzenie magazynu celnego Dokument zawiera: - Wymagania i kwalifikacje dla stanowiska - ...

pobierz >>
Agent Celny - Karta Stanowiskowa

Agent Reklamowy - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta reklamowego. Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za: - prowadzenie rozmów handlowych z potencjalnymi klientami - doradzanie klientowi przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych, tj. ustalaniu zakresu usługi, środków ...

pobierz >>
Agent Reklamowy - Karta Stanowiskowa

Agent Ubezpieczeniowy - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta ubezpieczeniowego. Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za: - organizowanie w przydzielonym przez ubezpieczyciela rejonie i zakresie akwizycji poszczególnych rodzajów ubezpieczeń - opracowywanie i przedstawianie klientowi ofert ubezpieczenia - ...

pobierz >>
Agent Ubezpieczeniowy - Karta Stanowiskowa

Analityk Systemów Komputerowych - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla analityka systemów komputerowych. Zakres czynności dla analityka, który odpowiada m.in. za: - określanie sposobu działania sprzętu komputerowego, np. praca autonomiczna, praca w grupach roboczych, praca w sieci komputerowej itp. - analizowanie i tworzenie ...

pobierz >>
Analityk Systemów Komputerowych - Karta Stanowiskowa

Ankieter - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla ankietera. Zakres czynności dla ankietera, który odpowiada m.in. za: - przeprowadzenie wywiadu telefonicznego i komputerowe notowanie odpowiedzi na zadawane pytania - skłonienie respondenta do udzielenia odpowiedzi na pytania przewidziane w wywiadzie, udzielenie ...

pobierz >>
Ankieter - Karta Stanowiskowa

Architekt Krajobrazu - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla architekta krajobrazu. Zakres czynności dla architekta, który odpowiada m.in. za: - rewaloryzacja krajobrazu miejskiego, w tym projektowanie stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych itp. - opracowywanie programów i projektów terenów ...

pobierz >>
Architekt Krajobrazu - Karta Stanowiskowa

Asystent Dentysty - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla asystenta dentysty. Zakres czynności dla asystenta, który odpowiada m.in. za: - oczyszczanie zębów oraz przygotowywanie materiałów do zakładania plomb - dbanie o instrumenty i urządzenia dentystyczne i przygotowywanie ich do zabiegu Dokument zawiera: - ...

pobierz >>
Asystent Dentysty - Karta Stanowiskowa

Audytor - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla audytora. Zakres czynności dla audytora, który odpowiada m.in. za: - przeprowadzanie audytu – wykonywanie czynności sprawdzających - sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych Dokument zawiera: - Wymagania i kwalifikacje dla ...

pobierz >>
Audytor - Karta Stanowiskowa

Specjalista Aktuarialny - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla specjalisty aktuarialnego. Zakres czynności dla specjalisty, który odpowiada m.in. za: - ustalanie założeń do nowych form sprzedaży usług ubezpieczeniowych na podstawie wyników badań rynku ubezpieczeniowego w kraju i za granicą - prowadzenie analiz aktuarialnych ...

pobierz >>
Specjalista Aktuarialny - Karta Stanowiskowa

Specjalista ds Windykacji - Karta Stanowiskowa

Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla specjalisty ds. windykacji. Zakres czynności dla specjalisty, który odpowiada m.in. za: - pośredniczenie w obrocie wierzytelnościami - współpraca z sądami, komornikami, wywiadowniami, firmami windykacyjnymi itp. Dokument zawiera: - Wymagania i kwalifikacje ...

pobierz >>
Specjalista ds Windykacji - Karta Stanowiskowa

Inne kategorie:

Księgowe - druki   Pełnomocnictwa  
Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP   Pisma grzecznościowe  
Pomoc Społeczna   Pozwy sądowe  
Prawo pracy   Prawo spółek handlowych  
Przy budowie   Ślub - Wesele jak nie przepłacać  
Umowy związane z pracą   Umowy związane ze świadczeniem usług  
W urzędzie   Zakresy Czynności Pracowników  
Krajowy Rejestr Karny   Krajowy Rejestr Sądowy - KRS  
Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI   Księgi Wieczyste  
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia   NIP  
Podatek akcyzowy   Rejestr zastawów  
Różne   Sprawozdawczość Budżetowa  
Umowy budowlane   Umowy najmu/sprzedaży  
Umowy spedycji i składu   Urząd Skarbowy - prośby  
Urząd Skarbowy - różne pisma   Urząd Skarbowy - wnioski  
Urząd Skarbowy-informacje   Weksle  
Wnioski sądowe   Zamówienia, reklamacje  
ZUS - wnioski i formularze   Zwrot akcyzy  
Deklaracje podatkowe VAT, PIT   Formularze sądowe  
Formularze Unijne   Import i eksport  
IPN - wzór oświadczenia   PITy - rozliczenia za 2007 r  
Windykacja - sąd   Wskaźniki finansowe  
ZPORR - sprawozdania   ZPORR - umowy  
ZPORR - wnioski   ZUS - poradniki  
 

 • Statystyki:
  › Ilość dokumentów: 2620
  › Ostatnia aktualizacja: 2016-01-07

 • Top 10:
  › Pozew o podwyższenie alimentów
  › Pełnomocnictwo administracyjne
  › Wniosek o umorzenie egzekucji - spłata należności
  › Pozew o rozwód z winy pozwanego
  › VAT-7 Deklaracja
  › Pełnomocnictwo ogólne
  › Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
  › Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
  › Rb-23 Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych
  › Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń

 • Pomoc:
  › Regulamin usługi SMS
  › Formularz reklamacji

 • Przydatne linki:
  › prawo pracy
  › kody pocztowe
  › Kredyty
  › instrukcja inwentaryzacyjna
  › analiza finansowa
  › regulamin pracy
  › Regulamin wynagradzania
 • Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich stosowanie.

  Regulamin usługi SMS    Formularz reklamacji
  Administratorem serwisu jest Grupa FOREX:FOREX Doradztwo FinansowelineCARD: drukarniaWizytówki przez internetHiL.pl: Kosmetyki samochodoweKatalog sanatorii i uzdrowiskSprawozdanie finansoweHotel PolandKredYciK.pl: wszystko o kredytachDoradcy finansowi: ogólnopolski spisBilansMasazysci.eu: rejestr masażystówKody pocztowe: wyszukiwarka Rejestr KRS: Katalog podmiotów oparty na KRS